חברת מדידות

המאזן השנתי האחרון מציג את התוצאות הכספיות של החברה למחצית הראשונה של השנה שהסתיימה ב -30 ביוני 2016. נתוני ההכנסות המאוחדות של החברה כוללים הכנסות… Read More »חברת מדידות

השפה הצרפתית

על פי המהדורה האחרונה של אתנולוג, צרפתית היא השפה החמישית ביותר המדוברת בעולם. פורבס מדווח כי צרפתית היא "שפת העתיד", ומחקר שערך בנק ההשקעות נטיקסיס… Read More »השפה הצרפתית