מה זה שוק ההון

חברות יכולות לגייס הון עצמי על ידי חיפוש השקעות פרטיות ממשקיעי הון סיכון או הון סיכון או לגייס סכומים גבוהים באמצעות הנפקה ראשונית (הנפקה) של מניות שיירשמו לראשונה בבורסה. ניתן לבצע הלוואה באמצעות הלוואות בנקאיות או ניירות ערך בשוק האג"ח. ניתן לגייס הון חדש גם על ידי מניות ואיגרות חוב שהונפקו ונמכרו בשוקי ההון הראשוניים למשקיעים ועל ידי סוחרים (משקיעים הרוכשים ומוכרים ניירות ערך אלה) באחד משוקי ההון המשניים בהם מגייסת החברה את ההון החדש.

המוסדות העיקריים המבקשים מימון ארוך טווח בשוקי ההון הראשוניים הם ממשלות (מקומיות

מקומיות ולאומיות) ומפעלים (חברות). בשוק הראשוני, המשקיעים קונים מניות בחברות המעוניינות להשקיע. ניתן לגייס הון פיננסי בשוקי ההון בשתי דרכים: על ידי מכירת אגרות חוב או הלוואות לחברות הניתנות לפירעון בריבית במועד מאוחר יותר או על ידי מכירת מניות הניתנות למכירה תמורת בעלות חלקית בחברה.

חברות ומוסדות אחרים הינם בעלי הון בשוק הראשוני

השווקים מחברים בין אנשים עם הון שרוצים להרוויח לתאגידים וממשלות שזקוקים להם לכסף. למשל, שוק המניות הוא מעין שוק הון המסייע לחברות הזקוקות למשקיעים למצוא אנשים ומוסדות עם כסף להשקעה.

שווקי איגרות החוב עוזרים למוסדות שרוצים ללוות כסף למצוא משקיעים שרוצים להאריך כסף בתמורה לתשלומי ריבית

שוקי ההון הם חלק חיוני במשק, המאפשרים להון לזרום בין משקיעים וחברות הזקוקות למימון על מנת לפעול ולצמוח, כולל שוקי מניות כגון בורסת לונדון, שווקי נגזרים, כולל אופציות והחלפות עתידיות, שווקי מטבע חוץ ושוקי אגרות חוב. , שווקי חוב ושווקים פרטיים הכוללים נכסים חלופיים כגון הון סיכון, הון פרטי ונכסים ריאליים. תנאי שוק ההון הם קונים ומוכרים של סוגים שונים של הון, החל ממטבעות זרים וניירות ערך תאגידיים ועד אגרות חוב ממשלתיות והלוואות בנקאיות, על מנת לשמור על מחירי משא ומתן.
למידע נוסף אודות כתבה באתר גלובס ומה זה שוק ההון באפשרותך לבקר באתר globes.co.il

שוק ההון

הוא מערכת חילופי או פלטפורמה המעבירה הון בין משקיעים המעוניינים להשתמש בהון העודף שלהם לבין חברות הזקוקות להון למימון פרויקטים והשקעות שונות. שוקי ההון מעודדים את חוסכי הנכסים להשתמש בנכסיהם באופן פרודוקטיבי לאורך זמן, למשל עבור חברות וממשלות המבצעות השקעות ארוכות טווח. בורסת שוק ההון היא שוק פיננסי שבו ניתן לרכוש ולמכור ניירות ערך חוב לטווח ארוך (למשל שנים של ניירות ערך), בניגוד לשווקי כסף בהם ניתן לרכוש או למכור ניירות חוב לטווח קצר בלבד.

השוק העיקרי למשקיעים

הוא רכישת מוצרים פיננסיים מהמוסדות היוצרים אותם, כגון חברות המנפיקות מניות או מוסדות המנפיקים אגרות חוב. שוקי ההון הם גם מקור כסף חשוב לחברות שאת ניירות הערך שלהם ניתן לרשום על ידי הרגולטורים מכיוון שהם יכולים לסחור ולמכור את איגרות החוב שלהם למשקיעי מניות. בשוקי ההון הכסף של משקיעים בודדים (משקי בית) מושקע בחברות באמצעות מניות או אגרות חוב.

על מנת להבין מהו שוק פרטי חשוב להבין כיצד

הוא שונה משוק ציבורי מכיוון שבשוק הציבורי חברות מוכרות מניות למשקיעים מוסדיים וקמעונאיים הרוכשים, מוכרים וסוחרים בהם בבורסה. בורסות ושוק המניות שוק מניות הוא פלטפורמה המאפשרת לחברות להנפיק את ניירות הערך שלהן למשקיעים ומאפשרת החלפה נוספת של ניירות ערך אלה בין קונים למוכרים. היא מורכבת מכמה בורסות כגון בורסת ניו יורק (NYSE) (קרא עוד על שוקי אגרות חוב, שווקי אופציות ושוקי הון למשל).

בשוק המניות

המשקיעים סוחרים הון (בעלות הון) בחברה. ברגע שהכסף מושקע בניירות ערך שהונפקו על ידי בורסה, המשקיעים יכולים להחליט למכור את ניירות הערך שלהם למשקיעים אחרים בשוק המשני. בשוק זה יכולים מחזיקי ניירות ערך לסחור עם משקיעים אחרים בעסקאות הנפרדות מאלה של החברה.

שוק ההון

או שוק הכסף, המורכב גם מכספי שוק פיננסי, מהווה כלי השקעה המשמש את המשקיעים לניהול והנפקת כמויות גדולות של הון מאוחד. בבורסות מוסדרות, שוקי ההון מכונים לעתים קרובות שוקי מניות, בניגוד לניירות ערך חוב (אגרות חוב, ניירות ערך בריבית קבועה, נגזרות כסף ושוקי סחורות).

חברות פיננסיות המשתתפות בשווקים פרטיים וציבוריים כוללות בנקים להשקעות

חברות הון פרטיות וחברות הון סיכון, בניגוד לברוקרים וסוחרים בבורסות ציבוריות. חברות אלה מפחיתות את הסיכון ואת העלות של רכישת הון פיננסי מכיוון שיש להן שווקים אמינים למימון עצמן. שוקי ההון המשולבים נשלטים על ידי רשת של רגולטורים לאומיים, כגון ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, הארגון הבינלאומי לעמלות ניירות ערך (IOSCO) והאיגוד הבינלאומי למפקחי ביטוח (IAIS), המפתחים סטנדרטים בינלאומיים ומפיצים שיטות עבודה מומלצות.

שוקי ההון מספקים הזדמנויות מימון חשובות המשפיעות על חיי אנשים בדרכים רבות

החל מהקמת עסק ועד הרחבת עסק קיים, ומספקות השקעות לאנשים המתכננים את עתידם. על פי מאמר שפורסם בשנת 2012 ב"פייננשל טיימס ", קרנות גידור עושות את רוב העסקים לטווח קצר בחלקים גדולים של שוקי ההון, כגון בורסות בריטניה וארה"ב, מה שמקשה עליהן לשמור על התשואות הגבוהות שהן מייצרות ממסחר עם אחרים, משקיעים מתוחכמים יותר. השוואה בין נקודות הכסף לשוק ההון יכולה לעזור לך להבין מדוע שוקי כסף הם האפשרות המועדפת לצרכי השקעה לטווח קצר וכיצד הם שונים מהשקעות בשוק ההון כגון רכישת מניות.
למידע נוסף אודות מה זה שוק ההון נא להעיף מבט ב- jobcourseme.co.il

בכדי לשמוע עוד פרטים נוספים על מה זה שוק ההון וקורס שוק ההון מומלץ לבדוק כאן: bigshotnews.net