אבחון ארגוני

סיוע לארגון לחולל שינוי כזה מבלי לאבחן קודם את המצב הקיים אינו אחראי. תאמין לי שנשכרו קווקקים רבים בכדי להקל על שינויים ארגוניים, ודילוג על האבחנה רק יגרום ליותר בעיות עבור הארגון.

אבחון ארגוני

הוא שיטה יעילה להתבונן בארגון ולקבוע היכן ההבדלים בין הביצועים הנוכחיים והרצויים וכיצד הארגון יכול להשיג את יעדיו. משמאל מוצג אוצר מילים, מושגים ותהליכי אבחון לגורמים שונים המשפיעים על ביצועי הארגון, ואלמנטים מרכזיים שיכולים להוביל לשיפורים. אבחון ארגוני מציע דרך להסתכל על הארגון כדי לקבוע היכן קיימים פערים.

בשנים האחרונות האבחנה הארגונית התפתחה מטכניקה המשמשת בתהליך הפיתוח הארגוני לטכניקה עצמאית וחשובה

אבחון יעיל הוא תהליך אורגני המתבונן תחילה בארגון ובמבנהו, ואם הוא לא השתנה או החל להשתנות או להתקדם בביצועים, יש להפעיל מחדש את תהליך האבחון. תהליך האבחון הארגוני הוא פעילות עוצמתית להעלאת המודעות, אך היתרון העיקרי שלו נעוץ בפעולות שהוא מעורר.

אבחון והערכה ארגונית מפתחת גישה אנליטית לפתרון בעיות

אסטרטגיה והקמת ארגונים ללא מטרות רווח. האבחון מתחיל בהערכת מבני משימות מרכזיים, יחסים בין אישיים, מוטיבציות, תמיכה בניהול ומנהיגות, עמדות ושינויים בביצועים כדי לזהות פערים ביעילות. אבחון עוסק בסוגיות של מדיניות ציבורית והערכת יעילותן של מערכות הבריאות.

תלוי בגודל הארגון שלך

אבחון של המצב הקיים יכול להסתיים תוך מספר ימים. באמצעות ראיונות אישיים וקבוצתיים ותצפיות על תפקוד היחידות העסקיות שלך, האבחנה הופכת את נקודות החוזק והפוטנציאל לשיפור של הצוותים שלך לעין. השלב הראשון בתהליך השינוי הוא השלמת אבחון ההקשר הנוכחי שלך לפני תחילת הפרויקט במטרה לזהות הזדמנויות פוטנציאליות לשיפור ומלכודות פוטנציאליות. בנוסף להפיכת ההזדמנויות הללו לגלויות, אבחון המצב הקיים הופך את התרבות של הארגון שלך לגלויה יותר, ומאפשרת לך להעריך את ההתנגדות לפרויקט השינוי ולהתאים את האסטרטגיה בהתאם. הצעד הראשון ליזום טרנספורמציה ארגונית הוא השלמת ניתוח המצב הנוכחי על מנת לזהות את הפערים בין המצב ליעדים שהצבת.
למידע מורחב על אבחון ארגוני ולוגיפס יש להעיף מבט ב- logipass.net

ספר זה בוחן מגוון מצבים ארגוניים קיימים, כולל ארגוני קוראים ומספק מבנה לניתוח כיצד לאבחן ולהעריך מה ניתן לעשות כדי להיות ארגון יעיל ויעיל יותר. בבלוג הבא שלנו, נחקור את התחום הנוכחי של האבחון הארגוני וכיצד להשיג זאת.

מטרות מופשטות על ארגוני הבריאות להסתגל לטכנולוגיות חדשות

שינויים פוליטיים, אסטרטגיות תשלום מתפתחות ושינויים סביבתיים אחרים. אנו מדווחים על פיתוח ויישום של שיטות מובנות, הנתמכות בשיפור טכנולוגיות ותהליכים, בארגוני בריאות לצורך אבחון ארגוני שיטתי ואיטרטיבי (Siods).

התערבויות חשובות בתחום ניהול השינויים הופכות ארגונים לא ממשלתיים לארגונים לומדים

התערבויות בפיתוח מוסדי מפתחות את היכולת של ארגונים לא ממשלתיים לנהל את מערכות היחסים והקשרים שלהם עם גורמים אחרים של החברה, רשתות ושותפים הממלאים את תפקידם החברתי הגדול ביותר בארגונים שלהם.

הישרדות ארגונית

הצלחה ויעילות תלויים ביכולתו של ארגון להסתגל לאתגרים, התחרות והשינוי המתמידים. אסטרטגיות ניהול שינויים חייבות להתמודד עם האופי הלא-לינארי, הבלתי צפוי, הלא-ודאי והמורכב, המתח והקוטביות של ניהול השינויים. המיקוד אמור לשקף את יכולתם של הארגונים להסתגל במהירות לסביבות משתנות, לתנאים ולצרכים לעיבוד מידע.

מטרת האבחון

היא לבחון בפירוט את בעיות הארגון, לזהות את הגורמים והכוחות הגורמים ל בעיות, להכין ולאסוף מידע ולהחליט כיצד ניתן ליישם פתרונות אפשריים לבעיות שזוהו. ניתן לשקול ביצועים ארגוניים מבחינת תשומות, תפוקות ותוצאות. גורמי קלט הם משאבים המוקצים לפעילויות המארגנות גורמי קלט לייצר תפוקות, אשר בתורן מובילות לתוצאות שהן התוצאות ארוכות הטווח של גורמי קלט ותפוקות.

המטרה של SODI

היא לא להחליף מערכות אחרות לשיפור התהליך, אלא לספק שלב ראשון של אבחון בעיות. שניתן לחדד אותם ליישום במערכות אחרות. ישנם מספר מודלים, מסגרות ותהליכים לאבחון ופיתוח ארגוני המשמשים ארגונים לא ממשלתיים. לדוגמה, קוד NGO הוא קוד אתי ומדדים המגדיר את התפקיד האסטרטגי של ארגונים לא ממשלתיים.

עם הגישה הרב-מתודולוגית של Siod

Siod יכול לתרום להערכה כוללת, לאבחן אזורי בעיה ספציפיים ולעזור לארגונים לאגור משאבים בעת הצורך. בתרחישים שתוארו לעיל, SODI ממלא פערים משמעותיים באבחון הבעיות ומאפשר מאמצים אחרים לשיפור התהליך להתקדם בכיוון משופר של עדיפות.

כדי להקל על השוואה בין הביצועים הנוכחיים של הארגון, מעדיפים שיהיה תקן ביצועים שיציע המלצות לשיפור הביצועים של ארגון איכותי. כדי להציע את סוג המידע שצריך לאסוף כדי להשוות את הביצועים הנוכחיים שלך לארגון איכותי, הציע סטנדרט ביצועים. על התקן המוצע לעבוד על ידי התחשבות באיכות התוצאות המיועדות של הארגונים, בפרקטיקות הארגון ובאופן שילוב פרקטיקות אלה זו בזו. לאחר שתבחר במודל האבחון שלך, תוכל לעצב את תוכנית ההערכה שלך לנושא הבא. על ידי בילוי בשלב זה, שהוא שיטתי ומערב אנשים, אתה לא רק מגדיל את הסיכויים לאבחון נכון אלא גם מניח את הבסיס לקבלה וליישום מהיר של הפתרון הנבחר. הם בונים קונצנזוס על הבעיה ועל הפתרונות האפשריים.

עצם העובדה שהקמת ארגון ויש לך תוכנית לביצוע האבחנה שלך יכולה לשנות את המצב הנוכחי של הארגון עצמו בדרכים רבות. רשומות יכולות להיעשות או להשתנות באופן שאינו מיועד בכוונה חוזית.

שיטת BIR מנסה להפוך את תצלום הזמן למהיר ולא פולשני

זה מאפשר קבלת החלטות, עריכת תוכניות, ביצוע פעולות באמצעות מתקני ביצוע ביצועים, ותמונת מצב של הארגון ליצירת תוכניות פיתוח חדשות. בתחום הפיזיקה ומכניקת הקוונטים יש מקבילה מעניינת ליוזמות אבחוניות.